Organizační pokyny Highlands ultra 2020


Místo startu a cíle:

Třebíč, Poušov, GPS souřadnice: 49.2178264N, 15.8603297E

Příjezd a parkování

Pokud pojedete do Třebíče autem, tak pozor na uzavírku hlavní silnice mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí (příjezd od dálnice D1) a také hlavní silnice ve směru od Jaroměřic nad Rokytnou.

Parkování - omezeně v okolí kempu Poušov. Pozor na blokování výjezdu/vjezdu k místním nemovitostem. V sobotu ráno neparkujte na místě za mostem u začátku trasy (viz soubor gpx) - v tomto prostoru bude shromáždění účastníků před startem akce!

Doporučujeme parkování u Penny Marketu na ulici Pražská (gps 49.2103181N, 15.8570953E) a odtud dojet cca 1000m do kempu na kole.


Časový harmonogram akce:

Pátek 19.6.2020: 

Prezentace účastníků  ( výdej startovních čísel, debata o trase, předstartovní pivo) :-)

od cca 19:30 do 21:00h - restaurace (zahrádka) kempu Poušov (GPS: 49.2166900N, 15.8588714E).  Pokud možno se přijďte zaregistrovat v tomto čase. 


Sobota 20.6.2020:

Prezentace účastníků:  od  6:00h do 6:45h - restaurace (zahrádka) kempu Poušov (GPS: 49.2166900N, 15.8588714E)

6:50h Shromáždění účastníků na místě startu (směrem za dřevěným mostem na volném prostranství vpravo), cca 150m od vjezdu do kempu Poušov (viz GPS výše)

6:55h Poslední pokyny před startem 

7:00h Start

20:00-21:00h Předpokládaný příjezd prvních účastníků do cíle 

cca 20:00-22:00 Přítomnost organizátora (restaurace kempu Poušov) - výdej finisfeských medaílí dorazivším účastníkům, ostatní obrží finisherské medaile poštou na adresu zadanou při registraci.


Neděle 21.6.2020:

Do 19h limit pro zdolání trasy s uvedení v dojezdové listině a s nárokem na finisherskou medaili. (Dorazivší účastníci ostatní obrží finisherské medaile poštou na adresu zadanou při registraci.)


Možnost ubytování:

Ubytování si zajišťuje každý účastník akce samostatně. Highlands ultra není organizátorem ubytování.

Nicméně z výše uvedených důvodů doporučujeme ubytování v kempu Poušov (rezervace ubytování, příp. stravování na tel.: 774 624 773,  773 624 772). Upozornění: mimo místo prezentace (tj. restaurace kempu) není neubytovaným účastníkům vstup do kempu dovolen! Ubytovaní mají přistup do kempu po celou dobu. 


     Kontrolní body (tzv. KB) - povinnost poslat SMS  

Kontrolní bod 1 (KB1): rozhledna Mařenka (81km), GPS: 49.1706242N, 15.7026606E

Kontrolní bod 2 (KB2): rozhledna Babylon (184km), GPS: 49.1271978N, 

16.1487567E

Kontrolní bod 3 (KB3): rozhledna Fajtův kopec (247km) , GPS: 49.3600686N, 16.0261794E

Při dosažení uvedených KB mají účastníci akce povinnost zaslat SMS na tel. číslo (+420) 606 303 337 ve tvaru:

"Startovní číslo Příjmení KBčíslo"

příklad SMS pro KB1: "1 Novák KB1"

příklad SMS pro KB2: "1 Novák KB2"

příklad SMS pro KB3: "1 Novák KB3"

Upozornění: na uvedené tel. číslo nevolejte ani neposílejte "zkušební" SMS, systém bude aktivní až 20.6.2020 po startu akce!

Cíl - povinnost poslat SMS

Po průjezdu cílem obratem zaslat SMS na tel. číslo (+420) 606 303 337  ve tvaru:

"Startovní číslo Příjmení cíl"

příklad cílové SMS: "1 Novák cil"

Výše uvedené SMS je doporučeno si připravit v mobilním telefonu a odeslat v okamžiku dosažení kontrolního bodu (resp. cíle). Čas odeslání SMS musí korespondovat s časem odečteným z GPS záznamu (bude zpětně kontrolováno).

Cíl - povinnost poslat záznam projeté trasy

následně (doma apod., čím dříve tím lépe) - stáhnout z navigace do PC (notebooku) projetou trasu (ve formátu gpx) a zaslat na email "highlands.ultra@gmail.com". Do předmětu uveďte vaše jméno (resp. přezdívku) a startovní číslo.

Záznam trasy bude porovnán s referenčním a následně případně upravena dojezdová listina.

Odstoupení z akce 

V případě nutnosti odstoupení z akce zašlete SMS na číslo (+420) 606 303 337  s uvedením startovního čísla a jména, můžete přidat i stručný důvod odstoupení. 


Porušení pravidel 

Porušení pravidel bude sankcionováno uvedením mimo dojezdovou listinu (tj. DNF)

- záměrné zkrácení trasy (neplatí v případě nutnosti objetí překážky - např. těžba dřeva, el. ohradník apod.)

- velký časový rozdíl mezi časem odeslání SMS při dosažení kontrolního bodu (KB) nebo cíle

- nezaslání SMS při průjezdu kontrolního bodu (KB), resp. cíle

- jízda bez cyklistické helmy

- odhazování odpadků v přírodě

- dále porušení "Pravidel" uvedených na webu


Vytvořte si webové stránky zdarma!