Pravidla Highlands ultra 

 • Akce je určena pro MTB a gravel kola
 • Trasa není v terénu nijak značena, cca 10 dní před startem obdrží každý účastník trasu ve formátu gpx pro uložení do navigace/mobilního telefonu
 • Akce se jede nonstop a záleží pouze na účastníkovi, kdy a na jak dlouho akci přeruší za účelem občerstvení nebo odpočinku
 • Účastník nesmí přijmout cílenou podporu, tzn. případnou pomoc si musí vyhledat sám (obstarání jídla a pití, řešení technických problémů s kolem apod.)
 • Účastník musí absolvovat trať podle trasy poskytnuté pořadatelem (gpx formát)
 • Start je hromadný v určený čas a hodinu. Místo startu a cíle je totožné.
 • Na určených "kontrolních bodech" KB1, KB2 (trasa 100km a 200km), KB3 a KB4 (trasa 200km) má každý účastník povinnost zaslat informační SMS pořadateli
 • Po dosažení cíle zašle každý účastník SMS na předem dané tel. číslo a následně (další dny) emailem záznam trasy ve formátu gpx pro kontrolu
 • Na základě dosaženého času a kontroly trasy bude sestavena dojezdová listina
 • V případě předčasného ukončení zašle účastník informační SMS pořadateli o odstoupení z akce
 • V případě předčasného ukončení akce si účastník zajišťuje dopravu do cílové destinace sám
 • V případě opuštění trasy (občerstvení, odpočinek) je nutno vrátit se do místa opuštění trasy a odtud následně pokračovat
 • Jízda ve skupině je povolena, ale pouze s jinými účastníky akce
 • K případnému přespání lze využít jakéhokoliv komerčního ubytování nebo lze spát v přírodě
 • Minimální povinná výbava: cyklistická přilba, GPS přístroj  anebo mobilní telefon schopný navigace a záznamu trasy (je doporučena cyklistická nebo turistická GPS navigace) 
 • Doporučená výbava: přední světlo nebo čelovka s náhradními bateriemi, zadní červené světlo, dostatečné zásoby jídla a pití (možno také dokoupit po cestě), náhradní/doplňkové oblečení...
 • Účastníci, kteří nedodrží stanovenou trasu budou uvedeni v dojezdové listině mimo pořadí
 • Účastníci, kteří překročí stanovený časový limit budou uvedeni v dojezdové listině mimo pořadí
 • Akce se koná na vlastní nebezpečí, účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu v místech, kde akce vede po veřejných komunikacích
 • Účastník je povinen chovat se slušně a citlivě k přírodě a k jiným účastníkům
 • Akce je určena jen pro starší 18 let
 • Porušení pravidel bude sankcionováno uvedením mimo dojezdovou listinu (tj. DNF)

- záměrné zkrácení trasy (neplatí v případě nutnosti objetí nečekané překážky - např. těžba dřeva)

- velký časový rozdíl mezi časem odeslání SMS při dosažení kontrolního bodu (KB) nebo cíle

- nezaslání SMS při průjezdu kontrolního bodu (KB), resp. cíle

- jízda bez cyklistické helmy

- odhazování odpadků v přírodě

 • Účastí na akci a zaplacením účastnického poplatku účastník souhlasí s výše uvedenými pravidly!
Vytvořte si webové stránky zdarma!