Trasa Highlands ultra 2021 

Mapa s náhledem trasy

Podrobné trasování (ve formátu gpx pro navigace) obdrží pouze registrovaní účastníci akce.

Popis trasy

(Především start, cíl, možnost občerstvení a dále navigačně obtížné a nebezpečné úseky)

Trasa vede po silnicích nižších tříd, cyklotrasách, polních, lesních a značených turistických cestách. V terénu není nijak značena, nenechte se zmást značením jiných akcí (šipky na silnici, na stromech apod.)! Tam, kde trasa vede po veřejných komunikacích (silnicích) je nutno dodržovat ustanovení silničního zákona. V chráněných přírodních rezervacích je zákaz pohybu mimo cesty! 

Obecně platí nutnost zvýšené opatrnosti v úsecích s těžbou a odvozem dřeva, při vjezdu a výjezdu z lesa pozor na závory!

Start a první kilometry...

Po startu na břehu Borovinského rybníka vede trasa jihozápadním směrem po louce směrem k městysu Stařeč. Pozor cca po 600m trasa kříží místní potok po nově zbudované lávce (odbočení vlevo po směru jízdy). Při průjezdu Starčí pozor na vozidla v protisměru!

Trasa dále sleduje cyklotrasu 5212, ze které odbočuje na sever po žluté TZ. Následně se odbočením vpravo napojuje na hlavní silnici (!), kterou po cca 100m opouští odbočením vlevo, stále sledujíc žlutou TZ, přes Krahulov směr Padrtův mlýn. Po žluté TZ trasa vede dále na Račerovice a ze žluté TZ trasa asi po 2km odbočí na zelenou TZ a pokračuje severozápadním směrem na Okřešice...

Obec Čechtín  - trase vede po žluté TZ - minulý rok zde probíhala intenzivní těžba po kůrovcové kalamitě - pozor na provoz těžební techniky a odvoz dřeva!

Obec Kamenice - možnost občerstvení

Vržanov - Přímělkov (chaty): Trasa sleduje zelenou TZ - směrem do údolí řeky Jihlavy, pozor nebezpečný sjezd!

Úsek Přímělkov - Rokštejn - most přes Jihlavu - Brtnice

Hrádek Přímělkov - obtížný kamenitý trail, v okolí zříceniny hradu pozor na pěší turisty.

Trasa sleduje zelenou a následně modrou TZ, kolem zříceniny hradu Rokštejna, po napojení na silnici je potřeba přejet most, odbočit vlevo a pokračovat po břehu řeky. Na modrou TZ se trasa napojuje po cca 1km. Pozor na těžbu dřeva. Následně modrou TZ trasa sleduje až do Brtnice.

Brtnice Průjezd historickým centrem obce - možnost občerstvení. Trasa dále pokračuje po žluté TZ.

Štěměchy Pozor na přejezd hlavní silnice! V případě nutnosti možný návrat do místa cíle (po silnici do Třebíče - cca 12km).

Rozhledna Mařenka (cca 80.km) - kontrolní bod 1 (KB1) - povinnost poslat SMS

Trasa dále pokračuje po cyklotrase č.5216 až k přejezdu hlavní silnice, dále směrem do Lesonic. Občerstvení možno v blízké Želetavě (zajížďka cca 2,5km z trasy).

Jaroměřice nad Rokytnou Možnost občerstvení - čerpací stanice, supermarket na výpadovce na Třebíč, restaurace atd.. V případě nutnosti možný návrat do místa cíle (po silnici do Třebíče - cca 15km).

Jevišovice - Dukovany

možnost občerstvení v průjezdních obcích: po žluté TZ do obce Plaveč (nejníže položené místo na trase), dále po zelené TZ a červené TZ do Mikulovic přes Višňové do Tulešic. Odtud po silnici do Řešic k odbočce na zelenou TZ směr Dukovany (možnost občerstvení u čerpací stanice u výjezdu z obce). V případě nutnosti možný návrat do místa cíle (po silnici kolem Jaderné elektrárny do Třebíče - cca 35km, nebo rovnou do Brna - cca 45km :-) ).

POZOR - přejezd frekventované silnice! Následuje odbočka vpravo na zelenou TZ.

Rozhledna Babylon (cca 180.km) - kontrolní bod 2 (KB2) - povinnost poslat SMS

Vlčí Kopec (lovecký zámeček) Navigačně obtížné místo: trasa sleduje modrou TZ do údolí řeky. POZOR! - nebezpečný prudký sjezd a popadané stromy! Následně trasa vede přes most na druhý břeh řeky a odbočuje vlevo na cyklotrasu č.5106 a následně modrou TZ směr Kralice nad Oslavou.

V případě nutnosti návratu do Třebíče možno využít vlakové spojení z Kralice nad Oslavou.

Spálený mlýn - zde pozor na přejezd hlavní silnice! Trasa odbočuje před stavením vpravo a dále po louce podél řeky až k cyklotrase č.5182 a 5184 přes Hluboké až k odbočce na cyklotrasu č. 5181. Následně po silnici přes Pucov do obce Jasenice a napojení na cyklotrasu č.5183.

Jasenice - Naloučany  Po cyklotrase č.5183 trasa protíná velké množství brodů! Následuje odbočka na zelenou TZ.

Tasov - Jabloňov - Velké Meziříčí po modré TZ a následně červené TZ. 

Rozhledna Fajtův kopec (cca 245.km) - kontrolní bod 3 (KB3) - povinnost poslat SMS 

Dále po červené TZ přes Velké Meziříčí (pozor na přejezd křižovatky). Možnost občerstvení - supermarkety, čerpací stanice.

Dále po žluté TZ do Nesměře a následně po cyklotrase č.5109 do obce Rohy, Hodov odbočka na zelenou TZ do Náramče a modré TZ do Trnavy.

Pocoucov  Pozor - přejezd hlavní silnice!

Úsek Pocoucov - CÍL: Trasa sleduje žlutou TZ, za vesnicí dva mělké brody, po stoupání a výjezdu z lesa přejezd hlavní silnice(!) a dále po zelené TZ, kolem rybníka Zámiš. Přes louku na silnici "Račerovickou", u rybníka Kuchyňka odbočka na silnici vpravo a sjezd do údolí řeky Jihlavy (městská část Poušov), za druhým mostem odbočka vlevo na cyklotrasu č.26 směr centrum, podjezd pod hlavní silnicí a dále Libušiným údolím směr Borovina, po průjezdu bývalou továrnou BOPO přes hráz Borovinského rybníka na hlavní silnici (!) a po cca 300m odbočením vlevo do cíle... 

Cíl (cca 270.km) - povinnost poslat SMS

Pokud jste se dostali až sem, tak Vám gratulujeme! Jste finisherem třetího ročníku Highlands ultra 😊.

Vytvořte si webové stránky zdarma!