— Organizační pokyny —


Místo startu a cíle:

Třebíč, u rybníka Zámiš, GPS souřadnice: 49.2327733N, 15.8639761E

Příjezd:

Na místo startu prosím nejezděte autem (chatová oblast).

Doporučené parkování:

parkoviště u supermarketu Billa (ul. M. Majerové 296/1), GPS:  49.2263756N, 15.8764256E

příp. ulice Josefa Suka nebo Jindřichova, GPS: 49.2262000N, 15.8716100E

Odtud dojeďte na start na kole (cca 1400m, resp. 900m)


Časový harmonogram (prezentace, start)

čtvrtek 4.7.2019

od 19:30 do 20:00h - prezentace v místě startu (GPS 49.2327733N, 15.8639761E)


pátek 5.7.2019

6:15h do 6:45h - prezentace v místě startu (GPS 49.2327733N, 15.8639761E)

6:55h Rozprava o trase 

7:00h Start


Kontrolní body (tzv. KB) - povinnost poslat SMS  (viz fotogalerie)

kontrolní bod 1 (KB1): rozhledna Mařenka (76km), GPS: 49.1706242N, 15.7026606E

kontrolní bod 2 (KB2): rozhledna Babylon (170km), GPS: 49.1271978N, 16.1487567E

Zaslat SMS na číslo 606 303 337 ve tvaru: "Startovní číslo Jméno KBčíslo"

příklad SMS pro KB1: "1 Highlander KB1"

příklad SMS pro KB2: "1 Highlander KB2"


Cíl - povinnost poslat SMS

Po průjezdu cílem zaslat SMS na číslo 606 303 337 ve tvaru: "Startovní číslo Jméno cíl"

příklad cílové SMS: "1 Highlander cil"

Výše uvedené SMS je doporučeno si připravit v mobilním telefonu a odeslat v okamžiku dosažení kontrolního bodu (resp. cíle). Čas odeslání SMS musí korespondovat s časem odečteným z GPS záznamu (bude zpětně kontrolováno).

Cíl - povinnost poslat záznam projeté trasy

následně (doma apod., čím dříve tím lépe) - stáhnout z navigace do PC (notebooku) projetou trasu (ve formátu gpx) a zaslat na email "highlands.ultra@gmail.com". Do předmětu uveďte vaše jméno (resp. přezdívku) a startovní číslo.

Záznam trasy bude porovnán s referenčním a následně případně upravena dojezdová listina.

Odstoupení z akce 

V případě nutnosti odstoupení z akce zašlete SMS na číslo 606 303 337 s uvedením startovního čísla a jména, můžete přidat i stručný důvod odstoupení. 


Porušení pravidel 

Porušení pravidel bude sankcionováno uvedením mimo dojezdovou listinu (tj. DNF)

- záměrné zkrácení trasy (neplatí v případě nutnosti objetí překážky - např. těžba dřeva)

- velký časový rozdíl mezi časem odeslání SMS při dosažení kontrolního bodu (KB) nebo cíle

- nezaslání SMS při průjezdu kontrolního bodu (KB), resp. cíle

- jízda bez cyklistické helmy

- odhazování odpadků v přírodě

- dále porušení "Pravidel" uvedených na webu