Trasa Highlands ultra 2020 

Mapa s náhledem trasy

Podrobné trasování (ve formátu gpx pro navigace) obdrželi pouze registrovaní účastníci akce.

Popis trasy

Trasa vede po silnicích nižších tříd, cyklotrasách, polních, lesních a značených turistických cestách. V terénu není nijak značena, nenechte se zmást značením jiných akcí (šipky na silnici, na stromech apod.)! Tam, kde trasa vede po veřejných komunikacích (silnicích) je nutno dodržovat ustanovení silničního zákona. V chráněných přírodních rezervacích je zákaz pohybu mimo cesty! 

Obecně platí nutnost zvýšené opatrnosti v úsecích s těžbou a odvozem dřeva, při vjezdu a výjezdu z lesa pozor na závory!

Start a první kilometry...

Po startu na břehu řeky Jihlavy poblíž kempu Poušov vede trasa západním směrem po asfaltové cyklotrase č.26 chatovou oblastí. Zde je potřeba dát pozor na možnost průjezdu vozidel v protisměru (!). Cyklotrasu za lesíkem opouští odbočením vpravo a po chvíli se odbočením vlevo napojuje na hlavní silnici (!), kterou po cca 200m opouští odbočením vpravo a pokračuje po cyklotrase č.5214. Po té trasa vede do obce Račerovice, kde se již napojuje na žlutou TZ (turistickou značku), ze které asi po 2km odbočí na zelenou TZ a pokračuje severozápadním směrem...

Obec Čechtín V době trasování byla překopaná komunikace, možný přejezd po dřevěném mostku. Následně trase vede po žluté a modré TZ - zde probíhala intenzivní těžba po kůrovcové kalamitě - pozor na provoz těžební techniky a odvoz dřeva!

Obec Kamenice - možnost občerstvení

Vržanov - Přímělkov (chaty): Trasa sleduje zelenou TZ - směrem do údolí řeky Jihlavy, pozor nebezpečný sjezd!

Úsek Přímělkov - Rokštejn - most přes Jihlavu - Brtnice

Hrádek Přímělkov - obtížný kamenitý trail, v okolí zříceniny hradu pozor na pěší turisty.

Trasa sleduje zelenou a následně modrou TZ, kolem zříceniny hradu Rokštejna, po napojení na silnici je potřeba přejet most, odbočit vlevo a pokračovat po břehu řeky. Na modrou TZ se trasa napojuje po cca 1km. Pozor na těžbu dřeva. Následně modrou TZ trasa sleduje až do Brtnice.

Brtnice Průjezd historickým centrem obce - možnost občerstvení. Trasa dále pokračuje po žluté TZ až do obce Sokolíčko, dále po místní komunikaci do Stonařova (možnost občerstvení), Ze Stonařova po cyklotrase č.5200 k zámečku Aleje. 

Štěměchy Pozor na přejezd hlavní silnice! V případě nutnosti možný návrat do místa cíle (po silnici do Třebíče - cca 12km).

Rozhledna Mařenka (81km) - kontrolní bod 1 (KB1) - povinnost poslat SMS

Trasa dále pokračuje po modré TZ a následně červené TZ až do Lesonic. Občerstvení v Bítovánkách nebo blízké Želetavě (cca 1km)

Jaroměřice nad Rokytnou Možnost občerstvení - čerpací stanice, supermarket na výpadovce na Třebíč, restaurace atd.. V případě nutnosti možný návrat do místa cíle (po silnici do Třebíče - cca 15km).

Jevišovice - Dukovany

možnost občerstvení v průjezdních obcích: po žluté TZ do obce Plaveč (nejníže položené místo na trase), dále po zelené TZ a červené TZ do Mikulovic přes Višňové do Čermákovic. Odtud po cyklotrase č.5006 a odbočka do údolí řeky Rokytné a dále po žluté TZ (pozor obtížný trail!) až k odbočce na zelenou TZ směrem do Rešice a dále do obce Dukovany (možnost občerstvení u čerpací stanice u výjezdu z obce). V případě nutnosti možný návrat do místa cíle (po silnici kolem elektrárny do Třebíče - cca 35km).

POZOR - přejezd frekventované silnice! Následuje odbočka vpravo na zelenou TZ.

Rozhledna Babylon (184km) - kontrolní bod 2 (KB2) - povinnost poslat SMS

Vlčí Kopec (lovecký zámeček) Navigačně obtížné místo: trasa sleduje modrou TZ do údolí řeky. POZOR! - nebezpečný prudký sjezd a popadané stromy! Následně trasa vede přes most na druhý břeh řeky a odbočuje vpravo na červenou TZ. 

Údolí řeky Chvojnice - trasa kopíruje modrou TZ a místní cesty, velké množství brodů, pozor jedná se o přírodní rezervaci.

V případě nutnosti návratu do Třebíče možno využít vlakové spojení z Kralice nad Oslavou (zastávka cca 1km od trasy)

Spálený mlýn - pozor na přejezd hlavní silnice! Trasa odbočuje před stavením vpravo a dále po louce podél řeky až k cyklotrase č.5182 a 5184 přes Hluboké až k odbočce na červenou TZ. Dále přes Jindřichov do Jasenice - pozor: obtížný terén a extrémně prudký sjezd!

Jasenice - Naloučany  Po cyklotrase č.5183 trasa protíná velké množství brodů! Následuje odbočka na zelenou TZ.

Tasov - Jabloňov - Velké Meziříčí po modré TZ a následně červené TZ.

Rozhledna Fajtův kopec (247km) - kontrolní bod 3 (KB3) - povinnost poslat SMS 

Dále po červené TZ přes Velké Meziříčí (pozor na přejezd křižovatky). Možnost obřerstvení - supermarkety, čerpací stanice.

Dále po žluté TZ do Nesměře a následně po cyklotrase č.5109 do obce Rohy, Hodov odbočka na zelenou TZ do Náramče a modré TZ do Trnavy

Pocoucov  Pozor - přejezd hlavní silnice!

Úsek Pocoucov - CÍL: Trasa sleduje žlutou TZ, za vesnicí dva mělké brody, po stoupání a výjezdu z lesa přejezd hlavní silnice(!) a dále po zelené TZ, kolem rybníka Zámiš (tady byl v roce 2019 start a cíl Highlands ultra). Přes louku na silnici "Račerovickou", u rybníka Kuchyňka odbočka na silnici vpravo a sjezd cca 1000m do cíle. 

Cíl (278km) - povinnost poslat SMS

A pokud jste se dostali až sem, tak Vám gratulujeme!

Jste finisherem druhého ročníku Highlands ultra 😊.

Vytvořte si webové stránky zdarma!