Trasa


Na fotky a videa z přípravy trasy se můžete podívat na našem FB.


Mapa s náhledem trasy.  Podrobné trasování (ve formátu gpx pro navigace) obdrží pouze účastníci akce.

Popis trasy

Trasa vede po silnicích nižších tříd, cyklotrasách, polních, lesních a značených turistických cestách. V terénu není nijak značena, nenechte se zmást značením jiných akcí (šipky na silnici, na stromech apod.)! Tam, kde trasa vede po veřejných komunikacích (silnicích) je nutno dodržovat ustanovení silničního zákona. Obecně platí nutnost zvýšené opatrnosti v úsecích s těžbou (spíše už odvozem dřeva), při vjezdu a výjezdu z lesa pozor na závory!


Start

Po startu vede trasa (téměř) severním směrem po zelené TZ (turistické značce), tu po cca 400m opouští a odbočením mírně vlevo a následně prudce vpravo objíždí lesík a opět se na zelenou TZ napojuje. Tady pozor - přímo po zelené TZ totiž vede zpět trasa do cíle! (Jedná se o úzkou stezku, kam by se po startu velká skupina nevešla...)

Upozornění na možná problematická místa (ve směru jízdy):

Čechtínský kopec

Trasa po výjezdu z lesa opouští žlutou TZ a vede po louce vzhůru směrem k vysílači na vrcholu kopce (žlutá TZ dále není průchozí).

Vržanov - Přímělkov (chaty)

Trasa sleduje zelenou TZ - směrem do údolí řeky Jihlavy nebezpečný sjezd!

Dolní Smrčné - Rokštejn - most přes Jihlavu - Brtnice

Trasa sleduje modrou TZ, kolem zříceniny hradu a dále za mostem odbočit vlevo a pokračovat po břehu řeky. Na modrou TZ se trasa napojuje po cca 800m. Pozor na těžbu dřeva. Modrou TZ trasa sleduje až do Brtnice.

Předín

Pozor na přejezd hlavní silnice! V případě nutnosti možný návrat do místa cíle.

Rozhledna Mařenka

Kontrolní bod 1 (KB1) - povinnost poslat SMS

Jaroměřice nad Rokytnou

Možné občerstvení - čerpací stanice, supermarket na výpadovce na Třebíč, atd.. V případě nutnosti možný návrat do místa cíle.

Jevišovice

Možné občerstvení

Mikulovice

Za vrcholem silničního stoupání nepřehlédnout odbočku vlevo na červenou TZ.

Dukovany

Možné občerstvení - čerpací stanice u výjezdu z obce

POZOR - přejezd frekventované křižovatky! Následuje odbočka vlevo na polní cestu.

Rozhledna Babylon

Kontrolní bod 2 (KB2) - povinnost poslat SMS

Vlčí Kopec (lovecký zámeček)

Navigačně obtížné místo: trasa sleduje modrou TZ do údolí řeky. POZOR! - nebezpečný prudký sjezd a popadané stromy! Následně trasa vede přes most na druhý břeh řeky, tam pokračuje po modré TZ a následně po cyklotrase 5106.

Kralice nad Oslavou

Pozor - úsek a přejezd hlavní silnice! V případě nutnosti možný návrat do místa cíle (vlakové spojení).

Za Košíkovem

Pozor - úsek a přejezd hlavní silnice!

Oslava

Nepřehlédnout odbočku na polní cestu (žlutá TZ).

Nesměř

Pozor - žlutá TZ vede kolem dětského tábora, zvýšený výskyt dětí 😊

Pocoucov

Pozor - úsek a přejezd hlavní silnice!

Úsek Pocoucov - cíl

Trasa sleduje žlutou TZ, za vesnicí dva mělké brody, po stoupání a výjezdu z lesa přejezd hlavní silnice(!) a zbývajících cca 1200m do cíle! 😊

Cíl

povinnost poslat SMS.

A pokud se dostanete až sem, tak Vám gratulujeme! Jste finisherem prvího ročníku Highlands ultra 😊.